Equip

TeamAUMA compta un equip estable integrat per un grup de professionals procedents de diverses disciplines i amb experiència en el treball interdisciplinar i multidiciplinar que la resolució de conflictes ambientals i l'abordatge integral del medi ambiente precisa.

L'equip està liderat per Josep M Serena, Dr. Enginyer Industrial amb més de vint-i-cinc anys d'experiència, nacional i internacional, en l'àmbit del medi ambiente i la seva gestió.

Igualment, AUMA manté relacions de col·laboració estable amb equips i professionals externs que aporten la seva experiència en aquells projectes específics en què es requereix la col·laboració d'urbanistes o arquitectes, geòlegs, publicistes o qualsevol altra especialitat.


L'equip tècnic d'AUMA està integrat per professionals procedents de diferents àrees de coneixement (enginyeria, química, física, geografía, ciencies socials, ciencies ambientals, etc.).

AUMA també manté estretes relacions de col·laboració investigadora, professional i docent amb diverses universitats i centres tecnològics:

  • Universitat de Barcelona (Càtedra de Psicologia Ambiental).
  • Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Física i Química).
  • Universitat Polítècnica de Catalunya (Escola Superior d'Enginyers Industrials).
  • Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
  • Universidad del País Vasco (Escuela Superior de Ingenieros Industriales).
Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: