Estudis especials

Responen a necessitats concretes del client. Són estudis de mercat, assessoria en la compra d'equipament i maquinària ambiental, auditories tècniques, assessoria en l'elaboració de plecs de condicions, estudi d'ofertes per a la contractació de serveis, etc.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: