Estudis d'Impacte Ambiental

Estudis d'Impacte Ambiental

L'Estudi d'Impacte Ambiental permet valorar les potencials conseqüències que pot comportar l'execució d'un projecte sobre el medi. Es centra en aquells factors de medi físic, biòtic i social que per la seva qualitat prèvia a l'execució del projecte o per la seva fragilitat intrínseca, són potencials receptors dels impactes generats pel mateix.

La finalitat de l'Estudi d'Impacte es centra en la identificació i caracterització dels potencials efectes ambientals que, derivats de l'activitat, considerada tant en fase de construcció como d'explotació i desmantelament, puguin generar-se sobre el medi, així com establir les mesures protectores, correctores o compensatòries als efectes ambientals adversos.

El nostre equip tècnic és, amb freqüència, també redactor del projecte bàsic per a l'Autorització Ambiental. La redacció coordinada de ambdós documents permet la identificació dels impactes i efectes ambientals en fase avançada de disseny, el que comporta l'aventatge addicional de retroalimentar el projecte facilitant la integració de mesures protectores de caràcter ambiental en les fases de disseny. D'aquesta manera s'optimitza el projecte i el seu balanç ambiental.


AUMA compta amb una amplia experiència en Avaluación d'Impacte Ambiental. Hem redactat i tramitat nombrosos Estudis d'Impacte Ambiental en diferents sectors:

  • Estudis i tramitació de 4 centrals de cicle combinat (3.200 MW) a la Plana del Vent (Vandellòs), el Port de Barcelona, Foix (Cubelles), Bescanó (Girona), per a clients com ENDESA GENERACIÓN i GAS NATURAL.
  • Estudis i tramitació de parcs eòlics (1.760 MW)per a clients com EYRA, EYRA-NAIDRA EÓLICA, Establecimientos Industriales y Servicios, SL (EISSL), NOVENERGIA II, FASTAR, NEG MICON IBÉRICA, SA, ENERGÍA EÓLICA DE TIVISSA, SL, etc.
  • Plantes de tractament de purins i fangs amb cogeneració (185 MW) per a clients com SENER INGENIERÍA, SAVA SA, TRACJUSA SL, EMPRESA DE RESIDUOS DE CANTABRIA, etc.
  • En el sector residus hem realizat estudis tan significatius com els EsIA de la Incineradora de Residus Industrials de Catalunya (Constantí) i de les Plantes de Reciclatge de Piles i Fluorescents, Frigorífics i material electrònic de Pont de Vilomara. També tenim àmplia experiència en la redacció dels projectes i EsIA de restauració d'activitats extractives mitjançant bales de residus.
  • En l'àmbit de les infraestructures destaquem l'EsIA del projecte de canalització del Riu Llobregat des del pont de Mercabarna al Mar. També hem realitzat EsIA per a instal·lacions en pistes d'esquí, per a infraestructures viàries com l'autovia orbital (IV cinturó) de Barcelona i per al pas del Tren d'Alta Velocitat en diversos municipis de Tarragona.
  • En altres sectors, també hem realitzat l'EsIA d'una planta de COBEGA (Martorelles-Montornés) i de diverses plantes de ciment i carbonat càlcic, etc.
Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: