Estudis de sòls contaminats

Suelos contaminados

El RD 9/2005 regula la forma i contingut de l'informe de situació que han de presentar a les comunitats autònomes els titulars de les activitats potencialment contaminants i els propietaris dels sòls que les han suportat en el passat.

En aquest sentit AUMA ofereix estudis tècnics que permeten determinar l'estat i les característiques d'aquells sòls sobre els que es té previst executar algun tipus d'intervenció.Per exemple:

  • Avaluacions de la qualitat del sòl per a operacions de compra/venda de finques.
  • Informes de situació segons l'esquema definit en el RD 9/2005 per a totes aquelles activitats potencialment contaminants.
  • Avaluacions per a activitats que han tingut un incident o una denúncia:
    • Avaluació de l'afectació del subsòl de l'empresa.
    • Avaluació de la pèrdua de valor del terreny i de les càrregues incorregudes a causa de la contaminació de sòls.
    • Estudi complet d'avaluació de sòls afectats i/o de restauració de sòls contaminats.
Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: