Norma ISO 50001: Gestió energètica

L'energia és un factor fonamental en les activitats de les organitzacions i pot representar un cost significatiu, no només econòmic sino també ambiental i social degut a l'exhauriment dels recursos, a més de contribuir a problemes com el canvi climàtic.

La Norma ISO 50001:2011 estableix un marc per gestionar l'energia en tot tipus d'organitzacions públiques i privades, i de totes les mides i activitats, independentment de si és productor d'energia, consumidor o tots dos a la vegada.

ISO50001

Les organitzacions que desitgin certificar el seu Sistema de Gestió Energètica (SGE) amb la ISO 50001 demostren l'aplicació de la seva política energètica cap a fonts d'energia netes, ja siguin renovables o exedents, sota el principal objectiu de sistematitzar els processos energètics (gestionar els seus aspectes energètics, és a dir, els elements de la seva activitat, producte o servei que interactuen amb l'ús de l'energia).

Aquest SGE es basa en els mateixos principis i requisits que el Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 i/o Ambiental ISO 14001 i EMAS, per la qual cosa es poden implantar i certificar paral·lelament.

Alguns dels avantatges que suposa la implantació d'un SGE:

  • Un marc per integrar l'eficiència energètica en la gestió de l'organització.
  • Optimitzar l'ús dels béns de consum d'energia i reduir els costos econòmics associats al consum energètic.
  • Major responsabilitat ambiental ja que implica una reducció directa o indirecta d'emisions.
  • Millora de la imatge social de l'organització.
  • Transparència i comunicació sobre la gestió dels recursos energètics.
  • Demostra el compliment legal de l'organització en matèria energètica.
  • Beneficis econòmics indirectes derivats de la implantació del SGE (assegurances, impostos, etc.).
  • Avaluar i prioritzar l'aplicació de les noves tecnologies d'eficiència energètica
  • Promoure l'eficiència energètica al llarg de tota la cadena de subministrament
  • ...

La dilatada experiència d'AUMA Consultores en sistemes de gestió i en el camp energètic ens ha permés incorporar ràpidament aquesta nova línia de treball, que segurament reportarà beneficis a aquelles organitzacions que pretenguin millorar la seva gestió energètica.

En el website d'ISO (International Organization for Standardization) poden trobar més informació de la Norma ISO 50001:2011.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: