Planificació energètica. Implantació de xarxes de fred i calor.

Energy Planning

Els sistemes centralitzats per a la climatització (producció de fred i/o calor), basats en xarxes de districte, són bàsicament un sistema de canonades que permet connectar una gran quantitat de fonts energètiques a molts punts de consum d'energia.

Les xarxes de districte permeten la utilització eficient de l'energia tèrmica de les centrals de cogeneració, i molt especialment, l'aprofitament de recursos energètics com ara: calor residual de processos industrials, fonts naturals geotèrmiques, valorització energètica dels residus sólids urbans i l'aprofitament de les fonts renovables que són més fàcilment integrables en sistemes centralitzats, com per exemple la biomassa o l'energia solar.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: