Energies renovables i altres sistemes de generació

Renewable Energy

AUMA desenvolupa estudis. assessoria tècnica, legal i social, projectes, direcció i supervisió d'obres de sistemes de generació d'energies renovables, cogeneració i energies convencionals.

 • Redacció d'estudis de viabilitat tècnico-econòmica.
 • Avantprojecte.
 • Redacció de projectes bàsics per a tramitacions administratives.
 • Enginyeria bàsica.
 • Enginyeria de detalls i constructiva.
 • Direcció de l'execució.

Tot això en instal·lacions com:

 • Plantes de cogeneració.
 • Plantes de tractament de purins amb generació associada.
 • Plantes de gasificació de residuos o biomassa.
 • Plantes de tractament de residus mitjançant plasma.
 • Plantes de valorització energètica de residus.
 • Centrals minihidràuliques.
 • Xarxes de distribució de calor/fred (District Heating/Cooling).
 • Parcs eòlics. Estudis d'avaluació de camps de vent.
 • Línies elèctriques.
 • Centrals de cicle combinat.
Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: