Estudis d'optimització i planificació energètica

Energy Optimization

La Directiva 2006/32/CE sobre l'eficiència de l'ús final de l'energia i dels serveis energètics fixa un objectiu mínim orientatiu d'estalvi energètic del 9% al 2016 a més d'establir l'obligatorietat per als Estats membres de presentar un informe de seguiment del primer Pla d'Acció d'Eficiència energètica així com de presentar un segon Pla d'Acció 2011-2012 (National Energy Efficiency Action Plan, NEEAP) on es fixin les actuacions i mecanismes per aconseguir els objectius fixats per la Comissió.

D'altra banda la UE en el Consell Europeu de Brusel·les del 8 i 9 de març de 2007 va fixar com a objectiu per al 2020 estalviar un 20% del seu consum d'energia primària.

La necessitat de canviar el model energètic actual és una evidència contrastada i a la que li donen suport les polítiques energètiques i instruments programàtics. Finalment, es tracta d'avançar cap a una economia de baixa intensitat energètica, amb un baix consum d'hidrocarburs fòsils maximitzant la utilització de les energies renovables.

Les estratègies plantejades per les actuals polítiques energètiques es fonamenten en:

  • Gestionar la demanda energètica aplicant polítiques per evitar consums innecessaris i introduir les tecnologies més eficients, desenvolupant l'estalvi i l'eficiència en tots els sectors productors i consumidors. L'estalvi i l'eficiència energètica com element estratègic per garantir un sistema energètic sostenible.
  • Les energies renovables com opció estratègica.
  • Millorar la seguretat del subministrament energètic i el desenvolupament de les infraestructures necessàries per assolir un nou sistema energètic.

En aquest context els serveis que oferim tenen una especial rellevància.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: