Enginyeria ambiental i energètica

 

L'optimització i la cobertura de les necessitats energètiques, dins un marc de respecte al medi ambient, constitueixen un àmbit fonamental de les nostres actuacions d'enginyeria i consultoria.

  • Estudis d'optimització i planificació energètica (auditories energètiques, plans d'acció d'energia sostenible (PAES), anàlisi d'optimització tècnica i econòmica del subministrament energètic, planificació energètica de noves actuacions urbanes o industrials, implantació de xarxes de fred i calor, etc).
  • Estudis, assessoria tècnica, legal i social, projectes, direcció i supervisió d'obres de sistemes de generació d'energies renovables, cogeneració i altres sistemes de generació convencional (cogeneració, plantes de tractament de purins amb cogeneració associada, plantes de gasificació de residus o biomassa, plantes de tractament de residus mitjançant plasma, plantes de valorització energètica de residus, centrals minihidràuliques, parcs eòlics -estudis d'avaluació de camps de vent-, línies elèctriques, centrals de cicle combinat, etc).

Estudis d'optimització i planificació energètica

Energy Optimization

La Directiva 2006/32/CE sobre l'eficiència de l'ús final de l'energia i dels serveis energètics fixa un objectiu mínim orientatiu d'estalvi energètic del 9% al 2016 a més d'establir l'obligatorietat per als Estats membres de presentar un informe de seguiment del primer Pla d'Acció d'Eficiència energètica així com de presentar un segon Pla d'Acció 2011-2012 (National Energy Efficiency Action Plan, NEEAP) on es fixin les actuacions i mecanismes per aconseguir els objectius fixats per la Comissió.

Llegiu-ne més...

Auditories energètiques

Energy Audit

Les auditories energètiques determinen el consum d'energia de qualsevol tipus d'activitat i analitzen les variables sobre les quals es poden incidir per millorar l'eficiència energètica.

Llegiu-ne més...

Plans d'acció d'energia sostenible

PAES

Els Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) tenen com a objectiu definir les accions que des d'un determinat àmbit municipal s'han de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2020, anant més enllà en la reducció del 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). El PAES és l'instrument que possibilita que el municipi estructuri i planifiqui las accions que el permetran complir amb els compromisos del “Pacte d'Alcaldes/Alcaldeses”.

Llegiu-ne més...

Anàlisi del subministrament energètic

Energy Supply

Anàlisi d'optimització tècnica i econòmica del subministrament energètic.

Planificació energètica. Implantació de xarxes de fred i calor.

Energy Planning

Els sistemes centralitzats per a la climatització (producció de fred i/o calor), basats en xarxes de districte, són bàsicament un sistema de canonades que permet connectar una gran quantitat de fonts energètiques a molts punts de consum d'energia.

Energies renovables i altres sistemes de generació

Renewable Energy

AUMA desenvolupa estudis. assessoria tècnica, legal i social, projectes, direcció i supervisió d'obres de sistemes de generació d'energies renovables, cogeneració i energies convencionals.

Llegiu-ne més...
Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: