Estudis d'imatge social i qualitat de vida

Social Image

Són estudis orientats a valorar el nivell de satisfacció de les persones en relació tant a les seves necessitats bàsiques (qualitat de les condicions objectives de vida) com de les seves expectatives i aspiracions dependents del sistema de valors i dels models culturals imperants.

Els estudis de qualitat de vida poden orientar-se en relació a l'àmbit laboral i l'organització, la satisfacció residencial, el paisatge, la disponibilitat de recursos, les condicions de vida i les causes que condicionen l'accessibilitat als estàndards mínims i la seva distribució equitativa.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: