Estudis d'opinió i investigació social

sondeos bw

AUMA disposa d'un equip de professionals amb coneixements i experiència en tècniques d'investigació social a fi de realitzar estudis de satisfacció, imatge, mercat, etc., tant aplicant tècniques i metodologies quantitatives com qualitatives (enquestes, entrevistes, focus group, etc.).

Les primeres, orientades principalment a dimensionar numèricament l’abast dels fenòmens d’estudi. Complementàriament, les qualitatives serveixen per a conèixer les raons dels fenòmens socials o de mercat


L’aplicació dels nostres estudis d’opinió ha estat diversa. Hem utilitzat tècniques d’enquesta prèvies a la implantació del Pla Director de Residus desenvolupat pel Govern d’Andorra amb la finalitat d’estudiar els següents aspectes :

  • La representació social del medi ambient i dels residus en Andorra i la disposició del ciutadà a adquirir nous hàbits.
  • Comportaments previs relacionats amb el medi ambient i els residus sòlids urbans.

Aquesta informació va aportar pautes per a millorar la gestió del Pla, les actuacions derivades d’aquest, la comunicació ciutadana al principat, etc.

També l’ Auditoria Municipal de Sant Andreu de la Barca va incorporar en la seva dimensió participativa una enquesta representativa per tal de conèixer la percepció del ciutadà vers als aspectes ambientals del seu municipi i de la seva gestió. A més de la dimensió informativa i de sensibilització, aquesta enquesta aportava informació sobre la potencial receptivitat de les acciones a implementar.

El disseny d’un Pla de Formació per al teixit empresarial de Cantabria es va fonamentar en la informació obtinguda mitjançant l’aplicació d’entrevistes a quasi 400 empreses de la comunitat.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: