Estudis d'impacte social

Social Impact StudiesL'Avaluació d'Impacte Social és una part substancial i preceptiva de l'Avaluació d'Impacte Ambiental, tant de projectes com de plans, polítiques i programes.

Les legislacions sobre EIA, no solament estatal i autonòmica, sino també comunitària i a la major part del món -fins i tot Estats Units- requereixen avaluar l'impacte que un projecte pot comportar sobre la població humana i les seves relacions. Al marge del procediment administratiu d'avaluació d'impacte ambiental, els Estudis d'Impacte Social es realitzen també per millorar la gestió dels projectes.


En colaboració amb la Universitat de Barcelona (Màster d’Intervenció Ambiental) es va desenvolupar fa més de 20 anys una metodologia per a la detecció d'impactes socials, el DIS/BCN, amb la finalitat s'assolir els objectius d'una legislació, llavors acabada de transposar, orientats a preveure els efectes que determinats projectes poden tenir sobre el medi humà i social.

El DIS/BCN s'ha aplicat tant als més d'un centenar d'estudis d'impacte ambiental realitzats per l'empresa AUMA (veure apartat corresponent) como per d'altres equips de professionals externs.

Ocasionalment també s'han desenvolupat estudis específics on l'Impacte Social s'ha analitzat individualment, com per exemple l'Estudi d'Impacte Social per a la instal·lació d'un dipòsit de residus especials a les mines de Cardona per a la Generalitat de Catalunya o l'Estudi dels efectes Socials i Econòmics dels nous plans i projectes urbans del municipi de Viladecans per a l'Ajuntament de Viladecans (realitzats en col·laboració amb el Màster d’Intervenció Ambiental).

L'evolució d'aquest projecte va donar lloc al desenvolupament de la tesi doctoral Impacte Social i Impacte Ambiental (llegida al 1999 a la Universitat de Barcelona) i també a la redacció de nombroses publicacions i articles sobre la temàtica, entre ells: Metodologies per a la detecció dels impactes sobre el medi social/humà (2002, Generalitat de Catalunya ISBN: 84-393-5665-X) i Manual d'Avaluació d'Impacte Ambiental: Sostenibilitat i Empresa, redactat per a la CEOE-CEPYME de Cantàbria amb el suport del Govern de Cantàbria (D Legal SA-440-2003).

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: