Dimensió humana i social

 

La consideració de l'ésser humà, a nivell individual i social, com un element més del sistema ecològic és imprescindible. Per aquest motiu, AUMA sempre ha adquirit el compromís d'integrar els aspectes humans i socials dins dels seus estudis i projectes.

 

Si bé la majoria de projectes desenvolupats pel nostre equip professional incorporen aspectes socioambientals, també realitzem projectes en els que es prioritza el component humà i social vinculat al mediambient:

 

Estudis d'impacte social

Social Impact StudiesL'Avaluació d'Impacte Social és una part substancial i preceptiva de l'Avaluació d'Impacte Ambiental, tant de projectes com de plans, polítiques i programes.

Llegiu-ne més...

Estudis d'imatge social i qualitat de vida

Social Image

Són estudis orientats a valorar el nivell de satisfacció de les persones en relació tant a les seves necessitats bàsiques (qualitat de les condicions objectives de vida) com de les seves expectatives i aspiracions dependents del sistema de valors i dels models culturals imperants.

Llegiu-ne més...

Participació ciutadana

Participation

Tenim experiència en el camp de la participació ciutadana principalment en la realització de plans de participació, anàlisi d'estratègies participatives, dinàmiques participatives, treball en xarxa, tallers, grups, etc.

Llegiu-ne més...

Anàlisi de conflictes i mediació ambiental

Mediacion bw

Treballem en la detecció, anàlisis i comprensió i gènesis dels conflictes des d’una perspectiva integral, tant a nivell de prevenció, gestió durant el desenvolupament del conflicte com de la resolució o transformació del mateix.

Estudis d'opinió i investigació social

sondeos bw

AUMA disposa d'un equip de professionals amb coneixements i experiència en tècniques d'investigació social a fi de realitzar estudis de satisfacció, imatge, mercat, etc., tant aplicant tècniques i metodologies quantitatives com qualitatives (enquestes, entrevistes, focus group, etc.).

Llegiu-ne més...

Comunicació ambiental

Environmental comunication

Dissenyem, organitzem i coordinem accions de comunicació ambiental per a les administracions i l'empresa privada. Dissenyem els continguts i editem els materials de divulgació de caràcter ambiental dirigits als diferents segments de població o sectors específics.

Llegiu-ne més...
Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: