Assessorament legal i defensa jurídica

Asesoramiento legal y defensa jurídica

Els nostres serveis jurídics presten tot tipus d'assessorament legal en matèria ambiental i energètica tant de forma prèvia com durant la tramitació de tot tipus de procedimients i, a més a més, en cas de ser necessari, presta serveis de defensa jurídica tant en la preparació de recursos per la via administrativa com actuant davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: