Assessoria i defensa jurídica

 

L'assessoria jurídica ambiental inclou tasques d'assessorament, tant puntuals com permanents, dels aspectes legals mediambientals de l'empresa, així com la intervenció i supervisió des d'un punt de vista legal dels projectes realitzats pel nostre equip.

Tramitació d'autoritzacions i documentació administrativa

Tramitación de autorizaciones y documentación administrativa

El nostre departament legal du a terme la tramitació d'autoritzacions de noves activitats i altra documentació administrativa relacionada amb els qualsevol vector ambiental (impacte ambiental, aigua, residus, atmosfera, contaminació de sòls, etc.).

Llegiu-ne més...

Diagnòstics i Auditories jurídiques mediambientals

Diagnósticos y auditorías ambientales

Identificació dels requisits legals ambientals aplicables a una activitat o centre i auditories jurídico-administratives d'instal·lacions ambientals i energètiques.

Assessorament legal i defensa jurídica

Asesoramiento legal y defensa jurídica

Els nostres serveis jurídics presten tot tipus d'assessorament legal en matèria ambiental i energètica tant de forma prèvia com durant la tramitació de tot tipus de procedimients i, a més a més, en cas de ser necessari, presta serveis de defensa jurídica tant en la preparació de recursos per la via administrativa com actuant davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Actualització legislativa en matèria mediambiental

Actualización legislativa

Tramitación de autorizaciones y documentación administrativa

Periòdicament, el nostre equip jurídic recopila i analitza la normativa mediambiental que es publica als diferents boletins oficials, garantint l'actualització permanent i contínua de les novetats legislatives en matèria mediambiental.

Llegiu-ne més...

Elaboració d'informes i dictàmens legals

Informes y dictámenes legales

Elaboració i dictàmens jurídics sobre tot tipus de qüestions relacionades amb el dret ambiental i/o energètic a petició d'administracions públiques i companyies privades.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: