Estudis Acústics

Estudis Acústios

La contaminació acústica, derivada principalment de les infraestructures de transport, activitats industrials i veïnat pot comportar efectes negatius sobre el benestar i la salut de la població i sobre el medi biòtic en general.

Els treballs d'AUMA en matèria acústica es concreten en dos àmbits:

  • Mesures acústiques per a l'avaluació de la situació acústica del medi i la determinació de si els valors acústics existents s'ajusten als nivells contemplats en la corresponent normativa acústica local, autonòmica o estatal.
  • Estudis de predicció de soroll per a diferents tipus d'activitats (parcs eòlics, centrals de cicle combinat, soroll urbà i/o industrial, etc.).

AUMA ha portat a terme nombroses campanyes de medicions acústiques, així com Estudis d'Impacte Acústic en el marc de l'Avaluació d'Impacte Ambiental.

També realitzem modelitzacions teòriques amb l'objectiu de determinar els nivells acústics produïts per l'entrada en funcionament d'una activitat, d'aquesta manera s'aconsegueix una millor gestió de la contaminació acústica i l'adopció de les mesures de correcció necessàries. Aquestes modelitzacions es realitzen amb el model de dispersió de soroll CADNA/A, un dels software de càlcul, avaluació i predicció de soroll ambiental més contrastats a nivell mundial.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: