Tramitació d'autoritzacions i documentació administrativa

Tramitación de autorizaciones y documentación administrativa

El nostre departament legal du a terme la tramitació d'autoritzacions de noves activitats i altra documentació administrativa relacionada amb els qualsevol vector ambiental (impacte ambiental, aigua, residus, atmosfera, contaminació de sòls, etc.).

Identifiquem la millor via de tramitació, redactem instàncies i alegacions, i preparem la documentació necessària per poder garantir la seva gestió davant les administracions públiques en tot tipus de procediments administratius relacionats amb el dret ambiental, urbanístic i/o energètic.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: