Ajuts per als Plans de Desplaçament d'Empresa - PDE

Nomès per a Catalunya / Sólo para Catalunya / Only for Catalonian

Dins les ordres de subvenció a l'estalvi i l'eficiència energètica, l'ICAEN subvenciona el 60% del cost elegible d'un PDE, sota els conceptes de consultoria, redacció del PDE o desenvolupament d'accions pilot limitades en el temps. Més concretament:

  • Plans de desplaçaments d'empresa (PDE), establint el cost elegible màxim en funció del nombre de treballadors de l'empresa, entre els 30.000 i els 90.000 €.
  • Estudis de viabilitat, previs a la implantació d'una mesura pilot, amb un cost elegible màxim de 25.000 €.
  • Experiències pilot relacionades amb les mesures proposades en el PDE que aconsegueixin un increment d'ocupació del vehicle privat, amb un màxim del cost elegible de 150.000 €.

Els beneficiaris d'aquests ajuts són empreses i organismes locals.

Banner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: