Sistemes de Gestió

Sistemas de Gestión Ambiental

Els Sistemes de Gestió permeten incorporar la qualitat (ISO 9001:2008), el medi ambient (ISO 14.001:2004 i EMAS), la prevenció de riscos OHSAS 18.001:2007), la responsabilitat social corporativa (ISO 26.000), la gestió energètica (ISO 50.001), etc, a la gestió general de l'empresa.

També permeten a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament respecte als requisits definits i, al mateix temps, difondre la informació oportuna al públic i a altres parts interessades, el que aporta a l'empresa un valor estratègic i d'avantatge competitiu.

Un Sistema de Gestió, certificable o no, dota a l'empresa d'una eina de treball per sistematitzar el monitoratge, control i registre de la gestió i assegurar la millora contínua de l'organització.


AUMA té una llarga experiència en la redacció, implantació i auditoria de sistemes de gestió en diferents tipus d'empreses.

Dins l'àmbit del medi ambient (ISO 14000:2004) hem participat en nombroses certificacions entre les que podem destacar les següents:

  • FECSA ENDESA, per a tota la seva xarxa de distribució a Catalunya.
  • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en les seves divisions de Ferrocarrils de Montserrat, La Molina i Vall de Núria integrant-se en aquesta última tant el tren cremallera, les pistes d'esquí, el Santuari, complex hoteler, Parc de Neu, etc.
  • SEAT, a la seva planta de Martorell.
  • Ecoparc del Besòs, SA.
  • Tratamiento Industrial de Residuos (TIRSA).
  • Tratamientos y Recuperaciones Industriales S.A.
  • Senda Ambiental a la seva Planta de Reciclatge de Piles i Fluorescents del Pont de Vilomara.
  • UTE Montmeló, a la seva planta per a la gestió dels residus especials o perillosos situada al municipi de Montmeló.

Quant a Sistemes de Gestió de la Qualitat (ISO 9001:2000), hem treballat en les certificacions d'empreses com Enginyeria i Gestió d’Infraestructures (EGI), Aigües de Mataró, EACOM, Ecoparc del Besòs, Retevisión, etc.

Respecte a Sistemes de Gestió de la Seguritat i Salut Laboral (OSHAS 18001) hem treballat amb Colomer BPP, SL per a la seva planta de producció en El Pla de Sta. María, Laboratorios Novartis, Thermoplast, Senigrup, TERSA a les seves instal·lacions de la incineradora de Sant Adrià i de Selectives Metropolitanes a Gavà.

També hem treballat amb Abertis Telecom en la integració dels sistemes de Qualitat, Medi Ambient i Seguritat i Salut Laboral de les empreses Retevisión i Tradia. Actualment som auditors interns d'Abertis Telecom.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: