Informes de Sostenibilitat Ambiental

Informes de sostenibilidad ambiental

L'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, es porta a termini mitjançant la preparació de l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar, la celebració de consultes, la consideració de l'Informe de sostenibilitat ambiental i dels resultats de les consultes i la redacció de la memòria ambiental.

Els Informes de Sostenibilitat Ambiental tenen com objectiu garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i els programes que puguin tenir efectes significatius per al medi.


Hem redactat informes de sostenibilitat ambiental i memòries ambientals de plans i programes de diferent tipologia i abast, entre els que podem destacar:

  • La redacció dels informes de sostenibilitat ambiental del Pla Director de la Cerdanya i de modificacions de POUMs (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) com Abrera, Vilanova del Camí, Òdena, Castellolí, Sant Vicenç de Montalt, entre altres.
  • L'elaboració dels informes de sostenibilitat per a l'aprovació de Plans Especials com per exemple per a la ubicació de la Central de Cicle Combinat a Bescanó, per a la ubicació d'un Dipòsit controlat de Classe II per a residus embalats a Pinell de Brai, per a la implantació d'un Parc Mediambiental a Vilanova del Vallès, o per a la modificació dels accessos a les ruïnes romanes del municipi de La Escala, etc.
  • Estudis i informes per a la tramitació del Pla Especial de Vallesa de Mandor que possibilitaria posteriorment l'annexió de espais d'interés natural al Parc del Túria de València.
Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: