Diagnòstics i Auditories ambientals municipals (Agenda 21)

Diagnósticos y auditorias ambientales

L'Agenda 21 local és un instrument de gestió, de caràcter no vinculant, que pretén la integració, amb criteris de sostenibilitat, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials dels municipis.

Les Auditories Ambientals Municipals, en el marc del procés de l'Agenda 21 local, porten a terme l'estudi i y Diagnosi de l'estat Ambiental del municipi de manera rigorosa i objetiva, identificant els punts forts i dèbils de la gestió ambiental del municipi en relació al medi. D'aquesta diagnosi es desprendrà posteriorment el Pla d'Acció Ambiental, que definirà els grans eixos i actuacions a implantar en el municipi, garantint també la posterior continuïtat amb l'elaboració d'un Pla de Seguiment, mitjançant els indicadors de referència seleccionats, que ens permetran conèixer l'evolució futura del municipi així com les seves tendències.

Els processos participatius es desenvoupen paral·lelament i integradament a la Diagnosi Ambiental, incorporant les propostes de ciutadans, agents socials i econòmics implicats en la vida municipal posibilitant establir objectius compartits per al desenvolupament sostenible.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: