Plans d'acció d'energia sostenible

PAES

Els Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) tenen com a objectiu definir les accions que des d'un determinat àmbit municipal s'han de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2020, anant més enllà en la reducció del 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). El PAES és l'instrument que possibilita que el municipi estructuri i planifiqui las accions que el permetran complir amb els compromisos del “Pacte d'Alcaldes/Alcaldeses”.

Concretament els municipis que se adhereixen al Pacte es comprometen a: “fer seus els objectius de la Unió Europea per a l'any 2020 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a l'any 2020 mitjançant la creació de plans d'acció per a l'energia sostenible”.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: